lördag 8 juli 2017

Östra Stenen

2017, vänstar sidan klar med: bergenia och klematis, högra sidan påbörjad med: akleja och jättetåtel

Läge: skuggit och ganska torrt, förutom en stor sten ingår en hög smal ek i planteringen

Påbörjad: 2017

Växtlista:
- klematis Nelly Moser - växer dåligt ingen blomning i år, kanske inte kan stå så nära ett stort träd ?
- jättetåtel
- träjon - växte här från början
- strutbräken
- jättedaggkåpa
- bergenia
- vårkrage
- murgröna 
- blå akleja
- studentnejlika - lite konstigt val kanske, skugga stor del av dagen här, men behövs lite färg
- vild daggkåpa - skulle kunna vara stjärndaggkåpa?

Ideer: 
- ormöga
- mer jättedaggkåpa
- fler träjon
- liten flocknäva
- gullviva


klematis 'Nelly Moser'
 
Molinia arundinacea 'Transparent' och vanlig blå akleja

Inga kommentarer: