lördag 1 augusti 2015

Fågelbadet
Läge:  mest skugga, lite åt det fuktiga hållet.

Påbörjad: 2013

Växtlista:

träjon - fanns här från början
humleblomster - fanns här från början
skogstry - har hittat hit själv
sköldbräcka
bronsrodgersia
hasselört
fingerborgsblomma
akleja 'Blue Barlowe'
stjärnflocka 'Star of Fire'
kaukasisk förgätmigej
rödbladiga alunrot
Ideer:
- fler aklejor 'Blue Barlowe'
- flera rödbladiga alunrot


bronsrodgersia

sköldbräcka

skogstry


humleblomster

fingerborgsblomma och alunrot 'Palace Purple'

Inga kommentarer: