onsdag 30 januari 2013

Höstanemon

Anemone hup. 'Splendens'

Blomning:   vid stugan: from mitten av september

8 sep 2013

16 sep 2016
Rådjuren har inte hittat fram till den nu 
när den är omgiven av oregano och piplök.
18 sep 2016

2013: 25 juli planterar en planta vid fågelbadet.
2014: 18 okt knopparna har ännu inte slagit ut, flyttar den till en soligare plats:  rabarberkullen.
2015: Har övervintrat bra. 3 okt blommar. Rådjuren äter upp knopparna.
2016: 9 april, flyttar till vänstra delen av rabarberkullen, planterar piplök runt om, och oregano i framkanten  kanske kan det lura rådjuren.


Silvrig höstanemon 
Anemone tomentosa 'Robustissima'

2017: 26 maj planterar två stycken vid västra stenen.

Inga kommentarer: