tisdag 31 december 2013

Frösådder 2013


anueller:

 • 9 mars: körsbärstomat 'Tumbling Tom Yellow', körsbärstomat 'Vilma'
 • 9 mars: vinbärstomat, ampeltomat 'Lizzano'
 • 9 mars: gyllenbär P. grisea, kapkrusbär P. peruviana
 • 9 mars: palettblad 
 • blomman för dagen 
 • 25 april sockerärt, 'Norli'

perenner:

 • 23 juli, ute: fingerborgsblomma
 • 23 juli, ute: jättevallmo, orangeröd (gror, men övervintrar dåligt)
 • 3 aug, ute: akleja, Winky Double Red-White, (14/9 har grott)
 • 3 aug, ute: röd rudbeckia, Echinacea purpurea, (25/8 har grott)
 • 10 aug, ute: lupiner (18/9 planterar om 2 av 4, de omplanterade övervintrar inte)
 • 10 aug, ute: temynta (gror, men övervintrar inte)
 • 17 aug, ute: hjärtbergenia, (gror, men övervintrar inte) 
 • 17 aug, ute: vårkrage (7/9 har grott, men övervintrar ej)
 • 18 aug, ute: praktklätt (gror, men övervintrar inte)
 • 25 aug, ute: rosa och vita jättevallmo (27/9 har grott)
 • 25 aug, ute: stjärnflocka (gror ej)
 • 25 aug, ute: spetsmössa (gror ej)
 • 30 aug, ute: lammöron (15/9 har grott)
 • 30 aug, ute: jättedaggkåpa (28/9 har grott)
 • 30 aug, ute: hjärtstilla (15/9 har grott)
 • 7 sep, ute: honungssalvia, Salvia superba 'West-Friesland', (27/9 har grott)
 • 7 sep, ute: skär spetsmössa (13/10 ev små plantor, men övervintrar ej)
 • 7 sep, ute: glansmiskantus, Miscanthus sinensis, (28/9 har grott, men övervintrar ej)
 • sep, ute: rudbeckia, Cheyenne Spirit, Echinacea x hybria (13/10 har grott)