onsdag 8 juli 2015

Rhododendron planteringen
Läge:  mest skugga, på området mellan ett par gamla granstubbar

Påbörjad: 2015

Växtlista:
rhododendron Catawbiense 'Roseum Elegans'
rosenplister
akleja 
skuggbräcka
skuggröna
hasselört
linnea
murreva

Ideer: 
- en eller två till rhododendron
- skuggviolruta Thalictrum rochebrunianum
- fläckig lungört Pulmonaria officinalis ?
- alunrot, 'Green Spire' ?


rosenplister
skuggbräcka och röd sockblomma
 
hasselört
skugggröna
linnea
murreva

klemtisaklejor


Inga kommentarer: